Architektura a projekce

Jiří Jílek: 608 708 522

Návrh zahrady se musí líbit Vám především. Každý člověk je jedinečný a má specifická přání a požadavky. Probereme s Vámi účel vaší zahrady
a poukážeme na možnosti či případná úskalí a Vaši představu dáme do souladu s okolním terénem a přírodou, klimatickými podmínkami
a dalšími faktory, které mají vliv na vlastní realizaci a údržbu. Poté náš architekt zpracuje koncept a následně studii k diskuzi. Po vzájemné shodě
dále vytvoří podrobný projekt v sadovnické projekci. Projekt vaší zahrady bude zpracován v půdorysu i prostorově. Budete tak mít představu, jak se vaše zahrada mění během různých ročních období i jak bude vypadat za deset či dvacet let. Návrh v půdorysu obsahuje zároveň osazovací plán. I přes jedinečnost každého projektu je možné průběh spolupráce rozdělit do jednotlivých bodů a představit tak metodické schéma.

Běžný postup při projekci a realizaci zahrady

 1. ZÁJEM O REALIZACI ZAHRADY, ZELENĚ, TERÉNNÍCH ÚPRAV APOD. - PRVOTNÍ KONTAKT
  V případě zájmu o vypracování projektu či realizaci zahrady volejte: 608 708 522, Jiří Jílek, nebo pište na email:
 2. KONZULTACE - UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ
  Sjednáme termín osobního setkání (nejlépe v místě realizace), na kterém projednáme vaši představu, pohovoříme o funkcích a estetických předpokladech, které má zahrada splňovat a projednáme také celkový rozsah prací. Dále budete informováni o cenách služeb.
 3. ANALÝZA PROSTŘEDÍ
  a doplneni potřebných dat. (vztahy s okolím, sondáž pudního profilu, fotodokumentace, při svažitém terénu zaměření výšek nivelačním přístrojem, polohopis s umístěním stavby a inženýrských sítí).
 4. KALKULACE - PODKLADY PRO NACENĚNÍ REALIZACE
  a) Technická zpráva s pokyny k postupům vlastní realizace
  b) Výpočet plochy k zatravnění a ploch určených k výsadbě
  c) Seznam s uvedeným množstvím použitých materiálů (kamene, mulčovaci kůry, obrubníků, textilií, rohoží, atd.)
        1. Hrubý odhad finanční nárčnosti realizace celého projektu včetně terénních ůprav s realizací spojených.
        2. Plán údržby v nasledujících letech.
 5. SMLOUVA O DÍLO
  Připravíme návrh smlouvy o dílo, která bude zahrnovat náležitosti pro danou realizaci. Po podpisu neprodleně záhajíme přípravu vlastní realizace v odsouhlašeném rozsahu.
 6. KONCEPT
  Zpracovaný koncept řeší  funkce prostoru. Finální schematické rozdělení plochy je kostrou celého projektu.
 7. STUDIE
  je návrhem kompozice jednotlivých funkčních ploch s umístěním zahradních prvků. Studie navazuje na koncept funkčnosti a řeší estetické předpoklady, které má zahrada splňovat. Finální výstup je hlavní ideou celého projektu.
 8. OSAZOVACÍ PLÁN
  je dalším krokem navazujícím na studii. Řeší umistení jednotlivých druhů rostlin v souladu s ideou. Součástí jsou vizualizace ve 3D, seznam a množství použitého rostlinného materiálu.
 9. VLASTNÍ REALIZACE A PŘEDÁNÍ

DALŠÍ VOLITELNÉ SLUŽBY:
Plan závlahy
Plan osvětlení
Konstrukční kresby zahradních prvků např. altánu, terasy, pergoly, treláže, herního prvku, vodního prvku, schodů, zídky, ohniště, zahradního domku, skulptury, atd.

Každý bod je nezbytným podkladem pro realizaci a údržbu vaší zahrady. Náš zahradní architekt bude s Vámi průběžně v kontaktu, v případě potřeby je možné se domluvit na provedení autorského dozoru realizace.