Realizace zahrad

Jiří Jílek: 608 708 522
 
 
Vytvoříme zahradu podle vašich představ. Po zpracování projektové dokumentace provedeme hrubé terénní úpravy. Založíme trávník, osázíme záhony podle osazovacího plánu. Pak už je jen na vás pro jaké zahradní prvky se rozhodnete. Jsme schopní vám zrealizovat vše od schodů, chodníků, přes pergoly, gabiony a zídky až po okrasná a koupací jezírka. Poradíme vám s údržbou vaší zahrady nebo to můžete nechat na nás.
 
 
 
 

Realizace zahrad

  • Terenní úpravy (hrubé modelace terénu těžkou technikou, srovnání terénu za použití mechanizace, případně ručně, vyhrabání  kamenů)
  • Zelené střechy (hydroizolace, protierozní drenážní systém, střešní substrát, výsadba rostlin, obruby, okrasné kamenivo)
  • Záhony a skalky (výsadba vzrostlých stromů, okrasných keřů a živých plotů, tvorba skalek,  vřesovišť, trvalkových, letničkových a bylinkových záhonů)
  • Založení trávníků (výsevem nebo pokládkou travních koberců)
  • Zpevněné plochy (schody, chodníky, šlapáky, terasy)
  • Zpevnění svahů (skalky, zídky, gabiony)
  • Zahradní stavby (pergoly, treláže, skleníky, zahradní nábytek)
  • Vodní prvky (okrasná a koupací jezírka, potoky, fontány, bazénky)
  • Okraje trávníků a záhonů (plastové betonové, obrýváním)
  • Závlahové systémy (návrh a výpočet, příprava terénu, instalace, odborné nastavení, údržba)
 

Veřejná prostranství a firemní areály

Výsadba vzrostlých stromů, alejí, okrasných keřů, trvalkových i letničkových záhonů, protiprašná a protihluková výsadba, zatravňování hřišť, parků a dalších velkých ploch.